Ra?unovodske storitve

za mala podjetja
in samostojne podjetnike, ter dru?tva:
Ra?unovodske storitve za mala podjetja
in samostojne podjetnike, ter dru?tva:
 • vodenje poslovnih knjig
 • obra?un osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov
 • knji?enje in priprava obrazcev za DDV
 • izdelava zaklju?nih ra?unov
 • izdelava obra?unov davka od dohodka in davka iz dejavnosti
 • ra?unovodstvo svetovanje
 • vodenje poslovnih knjig
 • obra?un osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov
 • knji?enje in priprava obrazcev za DDV
 • izdelava zaklju?nih ra?unov
 • izdelava obra?unov davka od dohodka in davka iz dejavnosti
 • ra?unovodstvo svetovanje
Skupaj z vami v pravo smer ?e 20 let
Kje nas najdete:
Kje nas najdete: